AVISO LEGAL

AVISO LEGAL
Identificación e Titularidade
A continuación expóñense os datos identificativos do titular.

Titular: MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO.
NIF: 33856736 T
Domicilio: Rúa Pío XII, 1. Baixo-Local 4, A Coruña – España.
Correo electrónico: info@tesouros.es
Sitio web: https://tesouros.es
Condicións de Uso
A utilización do sitio web outórgache a condición de Usuario, e implica a aceptación completa de todas as cláusulas e condicións de uso incluídas nas páxinas:

Aviso Legal
Política de Privacidade
Política de Cookies
Se non estás conforme con todas e cada unha destas cláusulas e condicións absterasche de utilizar este sitio web.

O acceso a este sitio web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial con MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO.

A través deste sitio web, o Titular facilítache o acceso e a utilización de diversos contidos que o Titular ou os seus colaboradores publicaron por medio da internet.

Para ese efecto, obrígasche e comprometes a NON utilizar calquera dos contidos do sitio web con fins ou efectos ilícitos, prohibidos neste Aviso Legal ou pola lexislación vixente, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros, ou que de calquera forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar, deteriorar ou impedir a normal utilización dos contidos, os equipos informáticos ou os documentos, arquivos e toda clase de contidos almacenados en calquera equipo informático propios ou contratados por MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO, doutros usuarios ou de calquera usuario da internet.

Medidas de seguridade
Os datos persoais que facilites ao Titular poden ser almacenados en bases de datos automatizadas ou non, cuxa titularidade corresponde en exclusiva a MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO, que asume todas as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade que garanten a confidencialidade, integridade e calidade da información contida nas mesmas de acordo co establecido na normativa vixente en protección de datos.

Con todo, debes ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos na internet non son enteiramente fiables e que, por tanto o Titular non pode garantir a inexistencia de virus ou outros elementos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos (software e hardware) do Usuario ou nos seus documentos electrónicos e ficheiros contidos nos mesmos aínda que o Titular pon todos os medios necesarios e toma as medidas de seguridade oportunas para evitar a presenza destes elementos daniños.

Tratamento de Datos Persoais
Podes consultar toda a información relativa ao tratamento de datos persoais que recolle o Titular na páxina de Política de Privacidade.

Contidos
O Titular obtivo a información, o contido multimedia e os materiais incluídos no sitio web de fontes que considera fiables, pero, aínda que tomou todas as medidas razoables para asegurar que a información contida é correcta, o Titular non garante que sexa exacta, completa ou actualizada. MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO declina expresamente calquera responsabilidade por erro ou omisión na información contida nas páxinas deste sitio web.

Queda prohibido transmitir ou enviar a través do sitio web calquera contido ilegal ou ilícito, virus informáticos, ou mensaxes que, en xeral, afecten ou violen dereitos do Titular ou de terceiros.

Os contidos de https://tesouros.es teñen unicamente unha finalidade informativa e baixo ningunha circunstancia deben usarse nin considerarse como oferta de venda, solicitude dunha oferta de compra nin recomendación para realizar calquera outra operación, salvo que así se indique expresamente.

MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO resérvase o dereito para modificar, suspender, cancelar ou restrinxir o contido de https://tesouros.es, os vínculos ou a información obtida a través do sitio web, sen necesidade de aviso previo/previo aviso.

MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO non é responsable dos danos e prexuízos que puidesen derivarse da utilización da información do sitio web ou da contida nas redes sociais do Titular.

Política de cookies
Na páxina Política de Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida e tratamento das cookies.

Ligazóns a outros sitios web
O Titular pode proporcionarche acceso a sitios web de terceiros mediante ligazóns coa finalidade exclusiva de informarche sobre a existencia doutras fontes de información na internet nas que poderás ampliar os datos ofrecidos no sitio web.

Estas ligazóns a outros sitios web non supoñen en ningún caso unha suxerencia ou recomendación para que visites as páxinas web de destino, que están fóra do control do Titular, polo que MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO non é responsable do contido dos sitios web vinculados nin do resultado que obteñas ao seguir as ligazóns.

Así mesmo, MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO non responde dos links ou ligazóns situadas nos sitios web vinculados aos que che proporciona acceso.

O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO e o propietario do sitio no que se estableza a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos.

Se accedes a un sitio web externo desde unha ligazón que atopes en https://tesouros.es deberás ler a propia política de privacidade do outro sitio web que pode ser diferente da deste sitio web.

Propiedade intelectual e industrial
Todos os dereitos están reservados.

Todo acceso a este sitio web está suxeito ás seguintes condicións: a reprodución, almacenaxe permanente e a difusión dos contidos ou calquera outro uso que teña finalidade pública ou comercial queda expresamente prohibida sen o consentimento previo expreso e por escrito de MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO.

Limitación de responsabilidade
A información e servizos incluídos ou dispoñibles a través deste sitio web poden incluír incorrecciones ou erros tipográficos. De forma periódica o Titular incorpora melloras e/ou cambios á información contida e/ou os Servizos que pode introducir en calquera momento.

O Titular non declara nin garante que os servizos ou contidos sexan interrompidos ou que estean libres de erros, que os defectos sexan corrixidos, ou que o servizo ou o servidor que o pon a disposición estean libres de virus ou outros compoñentes nocivos sen prexuízo de que o Titular realiza todos os esforzos en evitar este tipo de incidentes.

MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO declina calquera responsabilidade no caso de que existan interrupcións ou un mal funcionamento dos Servizos ou contidos ofrecidos na internet, calquera que sexa a súa causa. Así mesmo, o Titular non se fai responsable por caídas da rede, perdas de negocio como consecuencia de @dicha caídas, suspensións temporais de fluído eléctrico ou calquera outro tipo de dano indirecto que che poida ser causado por causas alleas ao Titular.

Antes de tomar decisións e/ou accións con base á información incluída no sitio web, o Titular recoméndache comprobar e contrastar a información recibida con outras fontes.

Dereito de exclusión
MARÍA ASUNCIÓN DA REGA MARIÑO resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao sitio web e os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran calquera das condicións deste Aviso Legal.

Contacto
No caso de que teñas calquera dúbida acerca destas Condicións legais ou queiras realizar calquera comentario sobre este sitio web, podes enviar unha mensaxe de correo electrónico á dirección info@tesouros.es.

Scroll to Top